categories

Informations

New products

SINNERS BLEED - CD - Absolution

SINNERS BLEED - CD - Absolution
10,95 EUR

BLACK SABBATH - Creature - woven Patch

BLACK SABBATH - Creature - woven Patch
4,99 EUR

ABSENTATION - CD - The Intellectual Darkness

ABSENTATION - CD - The Intellectual Darkness
10,95 EUR

NO ONE GETS OUT ALIVE - CD - Die Like the Rest

NO ONE GETS OUT ALIVE - CD - Die Like the Rest
9,95 EUR

BLACK SABBATH - Master Of Reality - woven Patch

BLACK SABBATH - Master Of Reality - woven Patch
4,99 EUR

ORIGIN - Digipak CD - Abiogenesis - A Coming Into Existence

ORIGIN - Digipak CD - Abiogenesis - A Coming Into Existence
13,95 EUR

DISCHARGE - 3-Skulls - woven Patch

DISCHARGE - 3-Skulls - woven Patch
4,99 EUR

SPASM - yellow Logo - woven Patch

SPASM - yellow Logo - woven Patch
4,50 EUR

DISUSE - CD - Machine Gun Kelly

DISUSE - CD - Machine Gun Kelly
9,95 EUR

GUTALAX - Toiletagram - T-Shirt

GUTALAX - Toiletagram - T-Shirt
16,95 EUR

VHS - CD - We're Gonna Need Some Bigger Riffs (pre-order 26 July 2019)

VHS - CD - We're Gonna Need Some Bigger Riffs (pre-order 26 July 2019)
9,95 EUR

BLACK SABBATH - red-Portraits - woven Patch

BLACK SABBATH - red-Portraits - woven Patch
4,99 EUR

SKELETAL REMAINS - Digipak - CD - Devouring Mortality (limited + Bonustrack)

SKELETAL REMAINS - Digipak - CD - Devouring Mortality (limited + Bonustrack)
12,95 EUR

REVEL IN FLESH - Skull Sacrifice - T-Shirt Size L

REVEL IN FLESH - Skull Sacrifice - T-Shirt Size L
14,95 EUR

MISFITS - Skull - woven Patch

MISFITS - Skull - woven Patch
4,99 EUR

GUTALAX - green Logo - large woven Patch

GUTALAX - green Logo - large woven Patch
4,95 EUR

JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE - 12'' LP -  Deutschland Von Vorne II

JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE - 12'' LP - Deutschland Von Vorne II
16,95 EUR

TUMOUR / CANNIBE - split CD - Split 2011

TUMOUR / CANNIBE - split CD - Split 2011
9,95 EUR

MALEVOLENT CREATION - CD - The 13th Beast

MALEVOLENT CREATION - CD - The 13th Beast
11,95 EUR

CARNIVAL OF CARNAGE -CD- Crashing through the Carnage542

CARNIVAL OF CARNAGE -CD- Crashing through the Carnage542
9,95 EUR

PUBLIC GRAVE - CD - Cadaverous Resurrection

PUBLIC GRAVE - CD - Cadaverous Resurrection
10,95 EUR

DECREPIT BIRTH - Digipak CD - Polarity

DECREPIT BIRTH - Digipak CD - Polarity
13,95 EUR

ABORTED - Gatefold 12'' LP + CD - RetroGore

ABORTED - Gatefold 12'' LP + CD - RetroGore
28,95 EUR

GUTALAX - Red Logo - T-Shirt

GUTALAX - Red Logo - T-Shirt
9,95 EUR

GUTALAX - Last Paper - woven Patch

GUTALAX - Last Paper - woven Patch
4,50 EUR

V/A: 12 O'COCK - split CD - w. CEREBRAL ENEMA, PORNTHEGORE, VAGINAL CADAVER, ANAL FISTFUCKERS, ORAL PISS OLYMPICS...

V/A: 12 O'COCK - split CD - w. CEREBRAL ENEMA, PORNTHEGORE, VAGINAL CADAVER, ANAL FISTFUCKERS, ORAL PISS OLYMPICS...
9,95 EUR

ABORTED - 7'' EP - Bathos

ABORTED - 7'' EP - Bathos
7,95 EUR

BEHEADED - CD - Only Death Can Save You

BEHEADED - CD - Only Death Can Save You
13,95 EUR

DESERTED FEAR - Digipak CD - My Empire

DESERTED FEAR - Digipak CD - My Empire
11,95 EUR

TUMOUR -CD- Haematological Enlargement

TUMOUR -CD- Haematological Enlargement
9,95 EUR

REVEL IN FLESH - Logo - woolen Hat

REVEL IN FLESH - Logo - woolen Hat
13,95 EUR

Bundle: NO ONE GETS OUT ALIVE - Die Like the Rest - CD + T-Shirt

Bundle: NO ONE GETS OUT ALIVE - Die Like the Rest - CD + T-Shirt
25,95 EUR

MARDUK - CD - Viktoria

MARDUK - CD - Viktoria
11,95 EUR

WATAIN - Digipak CD - Trident Wolf Eclipse

WATAIN - Digipak CD - Trident Wolf Eclipse
12,95 EUR

GUTALAX - Green Logo - T-Shirt

GUTALAX - Green Logo - T-Shirt
9,95 EUR

KRIEGSMASCHINE - Digipak CD - Apocalypticists

KRIEGSMASCHINE - Digipak CD - Apocalypticists
14,95 EUR

FLESHCRAWL - Logo - woven Patch

FLESHCRAWL - Logo - woven Patch
4,99 EUR

BROKEN HOPE - Digipak CD + DVD - Mutilated And Assimilated

BROKEN HOPE - Digipak CD + DVD - Mutilated And Assimilated
14,95 EUR

SPASM - Paraphilic Elegies - woven Patch

SPASM - Paraphilic Elegies - woven Patch
4,50 EUR

DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT - CD - Mardom

DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT - CD - Mardom
10,95 EUR

PLASMA - CD - Ethical Waste

PLASMA - CD - Ethical Waste
9,95 EUR

BEHEADED - 12'' LP - Only Death Can Save You

BEHEADED - 12'' LP - Only Death Can Save You
19,95 EUR

NECROPHOBIC - CD - Mark Of The Necrogram

NECROPHOBIC - CD - Mark Of The Necrogram
11,95 EUR

DISGORGED FETUS / CARNIVAL OF CARNAGE / VIVISECTION - CD - 3-Ways To The GORE

DISGORGED FETUS / CARNIVAL OF CARNAGE / VIVISECTION - CD - 3-Ways To The GORE
9,95 EUR

DECREPIT BIRTH - 12'' LP - Polarity

DECREPIT BIRTH - 12'' LP - Polarity
19,95 EUR

MISFITS - Die Die My Darling - woven Patch

MISFITS - Die Die My Darling - woven Patch
4,99 EUR

NO ONE GETS OUT ALIVE - Die Like the Rest - T-Shirt

NO ONE GETS OUT ALIVE - Die Like the Rest - T-Shirt
16,95 EUR

ORIGIN - 12'' LP - Abiogenesis - A Coming Into Existence (Blue Vinyl)

ORIGIN - 12'' LP - Abiogenesis - A Coming Into Existence (Blue Vinyl)
21,95 EUR

EXIMPERITUS - 12'' LP - Black Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)

14,95 EUR

14.94997

incl. 19 % VAT

weight: 0,30 KG

Available, enough stock

Available, enough stock


product description


Genre: Technical Brutal Death Metal


We are proud to present you the vinyl-version of
Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum debut album:
"Projecting the Singular Emission of the Doctrine of Absolute and All-Absorbing Evil…"
Pronounced in full: "Eximpe-ritu-serqethh-zeb[ul]ib-šiptu-gakkath-šu[r]l-welia[l]r-za-xu[l]ł-um", but it is usually shortened to simply "Eximperitus".

The band have acquired quite some attention for their 51-letter long name. The meaning of the name was explained by one of the members as being "An author's individual agglutinative neologism. In its creation there were used some Latin, Ancient Egyptian, Akkadian and Sumerian terms of the Chaosatanic tradition. It entirely reveals the unutterable name of the antiuniverse. When divided into fragments, it creates the magic spell of the formless Lords of the prior Darkness".

All of the band's song titles and lyrics are written in a transliterated form of archaic Belarusian.

LP include Lyric Sheet

Color Limitation:
100x  black
100x  clear splattered
100x  blue splattered
The full title of the album is "Prajecyrujučy sinhuliarnaje wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha j Usiopahłynaĺnaha Zła skroź šaścihrannuju pryzmu Sîn-Ahhī-Erība na hipierpawierchniu zadyjakaĺnaha kaŭčęha zasnawaĺnikaŭ kosmatęchničnaha ordęna palieakantakta, najstaražytnyja ipastasi dawosiewych cywilizacyj prywodziać u ruch ręzanansny transfarmatar časowapadobnaj biaskoncaści budučyni u ćwiardyniach absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, uwasabliajučy ŭ ęfirnuju matęryju prach Ałulima na zachad ad ękzapłaniety PSRB 1620-26b"

Translation: "Projecting the singular emission ov the Doctrine ov Absolute and All-Absorbing Evil through the hexahedral prism ov Sîn-Ahhī-Erība upon the hypersurface ov zodiacal arc ov the cosmotechnical order ov paleocontact founders the utterly ancient hypostases ov pre-axes civilizations actuate the resonance transformer ov temporally similar to the eternity ov the future in the towers ov Nwn-Hu-Kek-Amon’s obcervatory embodying the ashes ov Alulim into the ethereal matter to the west ov exoplanet PSRB 1620-26b"

Full titles of the tracks:
1. Transhręsiŭnaje ŭšęście Ęn-miendurana skroź pramianistuju dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah minujučy modusy času Ankh-f-n-Khonsu, niewiadomaha wartaŭnika wuzłoŭ Maa-Atef-F, da abicieli Adąda, wysmaĺwajučaha trysmiehičnym wiedańniem mistęryj sęfitaŭ Arual-Jøruvalla dahmatyčnaje traktawańnie Paradoksu Fiermi j pryčynnuju dynamičnuju tryjanhuliacyju Ancitętyki Ęŭklida, pierasliedujučy pieraradžęńnie ŭnutrana Razdwojenaha Čystaha Rozumu ŭ branach Chaohnozisa Ŭrytry, pasrodkam spaścižęńnia katęchizisa, rytuaĺnych samahubstwaŭ Aghōra, imia jakomu: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L

2. Imknieńnie apantanaści hniewu Sębęka da słupoŭ twaręńnia ruin Aššurbanipała skroź zabaronieny šliach ęmpiryjakrytycyzmu miedytatyŭnych pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ pustyni ŭšęścia Płutona, uchiliajučy Tęliemičnyja tęaręmy skarabiejaŭ Małoj Kaliaśnicy Atmāna, pierapyniŭšych biaskoncy łancuh ręinkarnacyj, adwaryŭšy apahanieny kupał Pifaharyjanskaha pałancira snoŭ zmiainych wačęj Uładara Much, jaki zachoŭwaje paroh apošniaha wyhnańnia Nefėrkeperųre Wąenre Ęchnatona

3. Da pytańniaŭ ab suziraĺnym paznańni naradžęńnia trahiedyi j niaŭchiĺnaści hibeli isnaha ŭ Wučeńni Anihiliacyi, jak pra pieršaęliemienty praŭdziwaj pryrody askietyčnych praliehamienaŭ mižhałaktyčnaha smutku smierciśćwiardžajučaj mudraści Šapienhaŭęra, jakaja kuje apakatastasičnym połymiem hietęradaksaĺnaha katarsisu artęryi mietafizičnych siłahizmaŭ u liazo Liucyfieryjanskaha rozumu j Akaŭzaĺnaha Waliuntaryzmu, zwiartajučy ŭ prach saliarnyja zikkuraty apošniaha świtańnia nadychodziačaj Juhi Nicšęanstwa

4. Akružany parallieĺnymi cykłami biaźmiežnaści śmierci Baâl Wadalieja nakiroŭwaje wypaliennyja wačnicy kosmakarkasaŭ pachawaĺnych piramid pa toj bok miež twaręńnia asliapliajučych promńiaŭ Mietatrona da sciakajučych krywioj klinapisnych skryžaliaŭ sparchniełych prarokaŭ skasoŭwajučy samu mętazhodnaść byćcia jak pryncyp wieĺmiiłžywaj zdoĺnaści mierkawańnia jakaja nie maje ab'jektyŭnaha sęnsu, pryčyny, iściny j kaštoŭnaści

5. Somnambuličnyja tulliańni karawanaŭ ziłlijonnamiesiacowych rozumazrokaŭ žracoŭ Ïrminizmu, jakija pakidajuć pojas Kojpiera, skroź hnozis ękzistęncyjanaĺnaha immažynaryuma katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit CVII wymiaręńnia uročyšča skarpijonaŭ, wykarmlienych pracham mierćwiakoŭ cykličnych turbuliencyj Chrama Sûtekh, da wytokaŭ antropamahičnaj dęmanałohii zwierchkancęntracyi ciemry ŭ pošukach zichatliwaha Trapiecyjaędra

6. Apałohija Samaźniščęńnia ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, jak dumka jakaja biaskonca pahłybliajecca ad z'jawy da sutnaści, jość adzina dakładnaje mierkawańnie ab Wyšęjšaj Marali Indywiduaĺnaj Woli supraćstajačaj Nieświadomamu, a tak ža sutnaść baraćby za Nieisnawańnie, što jość krajniaja supraćliehłaść asnoŭnym wiecham swietaŭładkawańnia, alie nie z'jaŭliajecca antynomijej sabie, z pryčyny łahičnaha wykliučęńnia Ręakcyjnym Piesiemizmam usiakaj inšaj ętyki, skažajučaj wizualizacyju pracęsu pamknieńnia Ducha ŭ kirunku, jaki ŭkazwaje Wolia da Śmierci

7. Rytuał pryzyŭnoha zaklionu ŭsioabdymnaj ęnierhii Ciemry, u hipastyĺnaj zalie matęryjalizacyi ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, zaklikany zubožyć ahafałahičnyja abliččy idałaŭ Anhârąka, zwajawaŭšych wypramieńwańnie pandęmaničnaha pantęonu Kheri-Beq-F, addajučy piaščanym wiatram Supăja prystupki mastaba šmatsuswietnaj intęrprętacyi Κονξ ομ Παξ, z mętaj zrynuć chanifičny impuĺs Kaâba jaki pieraškadžaje raspaŭsiudžwańniu baryjonnaj asimietryi niebuliarnych rahoŭ Satany

8. Paświačęńnie adęptam Salipsizmu uwažliwym da pastuliawańnia Von Hartmana ab Nieswiadomym u Z'jawach Cialiesnaha j Duchoŭnaha Žyćcia, što skažajuć azimutaĺny kut Palinhienęzii ad zawieršanaha ŭwasablieńnia liutaści Šywy da stęły adkryćcia Toţa nad prorwaj samaręalizacyi partałaŭ Inšabyćcia Mieskałamduha wyličajučy kanstantu začatkawaj formy nadychodziačaj Æry Rujnawańnia pasrodkam wyrašęńnia prabliemy raspaŭsiudžwańnia tęaręmy Kronękiera ab abieliewych paliach na adwoĺnuju ałhiebraičnuju wobłaść racyjanaĺnaści

Titles translation (provided by the band):
1. Transgressive ascension ov En-men-dur-ana through the radiant delta ov The Great Architect Al-Sadirah passing the modi ov time Ankh-f-n-Khonsu, an unknown guard ov Maa-Atef-F knots, to the cloister ov Adad, burning the dogmatic interpretation ov Fermi Paradox and the causative dynamic triangulation ov Euclid Atithetics with trismagic knowledge ov Arual-Jøruvallas sephits mysteries, chasing the reincarnation ov inherently Bifurcated Spotless Mind in the branes ov Chaognosis ov Vritra due to comprehending the catechism and ritual suicides ov Aghora, Named: N = R ∙ ƒρ∙ ne∙ ƒl∙ ƒi∙ ƒc∙ L

2. The pursuit ov Sobek’s ferocious wrath to the pillars ov creation ov Aššurbanipal’s ruins through the forbidden path ov empiriocritisism ov the ascended Pluto desert Dark Conjurers’ meditative immersions, deposing the Thelemic theorems ov Atman Lesser Chariot scarabs, that has broken the eternal chain of reincarnations by opening the defiled dome ov Pithagorean palanthir ov the snake-eyed Lord ov the Flies’ dreams which holds the threshold ov Neferheperura Uaenre Akhenaten’s last exile

3. Concerning the questions ov contemplating cognition ov tragedy inception and the inevitable destruction ov matter in the Annihilation Doctrine like prime elements ov true nature ov the ascetic prolegomena ov intergalactic grief ov Schopenhauer’s death-proving wisdom, forging with the apocatastasic flame ov heterodox catharsis ov the artery ov metaphysical syllogisms into the blade ov Luciferian mind ov Acausal Voluntarism turning into ashes the solar ziggurats ov the last dawn in the forthcoming Yuga ov Nietzscheanity

4. Surrounded by parallel cycles ov infinite death, Baâl ov Aquarius turns the burned eye-pits ov cosmoframes ov burial pyramids over the other side ov the boundaries ov the creation ov Metatron’s blinding beams to the bleeding cuneiform tables ov decomposed prophets abrogating the very reasonability ov existence as a principle ov utterly false ability ov judgment which has no objective sense, reason, verity and value

5. Somnoambulic wanderings ov Irminism priests’ caravans ov zillion-lunar speculations, which abandon the Kuiper belt, through the gnosis ov existential immaginarium ov Ra-Hoor-Khuit catacombs ov CVII dimension ov scorpions hole, which were fed on the ashes ov dead ov the cyclic turbulences ov the Temple ov Sûtekh, to the sources ov antropomagic demonology ov the darkness overconcentration searching the shining Trapezohedron

6. Apology ov Self-destruction in the Philippe Mainländer’s Doctrine ov Redemption as a thought which perpetually deepens from phenomenon to essence, is the only true judgment concerning the Highest Morals ov an Individual Will which confronts the Unconscious, it is also the nature ov struggle for Non-existence that is the ultimate opposition ov the world’s major landmarks, but it is not the antinomy to itself considering the logical excepting by the Reactionary Pessimism any other ethics that distorts the visualization ov the Spirit aspiration process towards the direction indicated by the Will to Death

7. The ritual ov invocation ov all-embracing energy ov Darkness in the hypostyle hall ov Kokabaell’s manifestations materialization, called to overthrow agaphological faces ov idols ov Anhârąka, that defied the emission ov pandemonical pantheon Kheri-Beq-F, committing the steps ov multiuniversal interpretations Κονξ Ομ Παξ to the Supăy’s sandy winds in order to subvert the hanific impulse ov Ka’aba, which hinders the spreading ov baryon asymmetry ov Satan’s nebular horns

8. A dedication to the adepts ov Solipsism harking to Von Gartman’s postulating on the Unconscious in the Phenomena ov Corporeal and Spiritual Life, which curves the azimuth angle ov Palingenesis from the completed embodiment ov Śiva’s fury to the stele ov Thoth’s revelation over the abyss ov self-realization ov Meskalamdug’s portals ov Anderssein figuring out the constant ov the rudimental form ov the approaching Æpoch ov Destruction by solving the problem ov dissemination the Kronecker’s theorem ov abelian fields on the arbitrary algebraic domain ov rationality
EXIMPERITUS - 12'' LP - Black Vinyl (Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum)

Customers also purchased

TRENCHGRINDER - CD - Peace is Forfeit

TRENCHGRINDER - CD - Peace is Forfeit

10,95 EUR

SCALPED - CD - Synchronicity Of Autophagic Hedonism

SCALPED - CD - Synchronicity Of Autophagic Hedonism

10,95 EUR

VULTUR - CD - Entangled In The Webs Of Fears

VULTUR - CD - Entangled In The Webs Of Fears

10,95 EUR

WARMBLOOD - CD - Putrefaction Emphasis

WARMBLOOD - CD - Putrefaction Emphasis

10,95 EUR

Shopping Cart

You have no articles inside your cart, yet

Shopping Cart »

welcome back

e-mail-address:
password:
lost password?